Uvećanje grudi

Uvećanje grudi

Dojka je kao nova haljina: ne sme da bude samo lepa, mora da bude u stanju i da se nosi.

Jedan od najčešćih problema na koji se žene žale su premale grudi u odnosu na njihove želje ili ukupnu figuru. Danas imamo mogućnost da žene učinimo zadovoljnim po tom pitanju putem augmentacione mamoplastike. Augmentaciona mamoplastika je zapravo poznata kao hirurška intervencija kojom se povećava veličina i poboljšava oblik ženskih grudi iz više različitih razloga, radi korekcije asimetrije u veličini grudi, ili radi korekcije gubitka volumena usled starenja ili trudnoće. Postoje više vrsta  implantata, kao i više različitih hirurških tehnika koje su danas u upotrebi. Za šta se opredeliti zavisi od vrste pacijenta i njegovih očekivanja, izbora hirurga i prethodne ekspertize. Takođe, treba razdvojiti problem malih grudi, od problema opuštenih grudi, što u daljem postupku diktira izbor jedne ili kombinaciju više procedura. Ova intervencija,  ukoliko se izvede savremenom hirurškom metodom, ne sprečava žene da doje u budućnosti. O tome se više možete informisati kod Vašeg lekara.

Pre intervencije

Pre nego što se pristupi hirurgiji, uzima se kompletna medicinska istorija pacijenta da bi se stekao uvid u njegovo zdravstveno stanje, zatim se određuju dodatna, neophodna detaljna ispitivanja. Lekar i pacijent zajedno razmatraju kako bi grudi trebalo da izgledaju i kakve rezultate realno očekujemo. Cilj intervencije je da se stvore uvećane i podignute grudi, koje su proporcionalne telu. Radi uočavanja stepena poboljšanja, pre i posle intervencije se grudi fotografišu. Porazgovarajte sa Vašim lekarom o anesteziji koja će se koristiti, mogućim rizicima i komplikacijama.

Preoperativne preporuke mogu uključivati prestanak uzimanja određenih lekova kao sto je aspirin, radi smanjenja rizika od prekomernog krvarenja, kao i prekid unosa hormonske terapije uz konsultaciju Vašeg lekara. Takođe,mogu vam savetovati uzimanje antibiotika radi prevencije infekcije, kao i preoperativno i postoperativno uzimanje vitamina C (1000mg dnevno) radi dobrog oporavka (posavetujte se sa hirurgom u vezi doze). Preporučuje se smanjenje ili prestanak pušenja dve do četiri nedelje pre operacije i dve nedelje posle operacije.

Intervencija

Pre intervencije se hirurg opredeljuje za jednu od dve metode koja se danas koristi i u skladu sa njom iscrtava dojku markerom. Prva metoda je postavljanje implanta u za to napravljen džep u dojci koji se nalazi iznad pektoralnog mišića  a ispod žlezdanog tkiva dojke. U tom slucaju je rez napravljen lučno po prirodnoj liniji prevoja dojke. Po drugoj, džep za postavljanje implanta se otvara ispod pektoralnog mišića i u njega se postavlja implant. Tako celokupno telo dojke, naročito žlezdano tkivo i njegova struktura ostaju nedirnuti, a dobijaju na volumenu. Ovom metodom se ne oštećuje žlezdana struktura i funkcija, te omogućava željeno dojenje u budućnosti. Rez koji se pravi u slučaju ove metode je minimalan, dužine svega 4-5 cm, i nalazi se u pazuhu, vertikalan je  i utapa se u prirodnu liniju pazuha. Pravilno izveden, postaje ubrzo neprimetan čak i pri direktnom izlaganju pogledu. Vrlo je važan i pravilan izbor implanta za tip procedure i konkretnog pacijenta. Izborom teksturiranog implanta savremene generacije i pravilnim izborom njegove veličine praktično isključujemo neželjene posledice kao što je kapsularna kontraktura.

Intervencija se izvodi u opštoj endotrahealnoj anesteziji. Posle intervencije se rezovi zatvaraju finim šavovima i zaštićuju specijalnim flasterima, i postavlja se elastični bandaž.

Posle intervencije

Posle ove intervencije se mogu javiti blagi do umereni bolovi. Ove bolove možete otkloniti oralnim medikamentima koje će Vam prepisati doktor. Elastični bandaž koji je postavljen posle intervencije se skida posle par dana, i zamenjuje specijalnim hirurškim brushalterom koga ćete nositi u narednih mesec dana. U toku par nedelja će Vam biti postepeno skinuti konci. Moguća je pojava otoka i modrica u tretiranoj zoni što takođe postepeno iščezava u ovom periodu. Mora se napomenuti da su ožiljci od ove intervencije malih dimenzija i da vremenom postaju neuočljivi. Radi formiranja što manje uočljivih ožiljaka i pravilne pozicije implanta, važno je da sledite uputstva o ograničenju u redovnim aktivnostima koje će Vam dati vaš lekar.

Rezultat ove intervencije su lepe, uvećane,  čvršće grudi, srazmerne telu, pravilno formirane i pozicionirane.

OPERACIJA GRUDI

  1. Krvna slika
  2. Sedimentacija eritrocita, Fe, glukoza, urea, K, Na, AST, ALT
  3. Krvna grupa
  4. Vreme krvavljenja i koagulacije
  5. Kardiološki pregled
  6. Ultrazvuk dojke