Total body – Liposkulptura

TOTAL BODY – LIPOSKULPTURA

Najčešća mesta na kojima se gomilaju masne naslage, bedra, bokovi, stomak i butine, nisu i jedina mesta. Nije mali broj žena i muškaraca kod kojih su takvi problemi locirani u gornjoj polovini tela, naročito na leđima, počevši ispod ramenog pojasa na lopaticama, spuštajući se u vidu karakterističnih jastuka ka dnu leđa i zalazeći bočno pod pazuh i ka stomaku. Ovaj problem je najčešće kombinovan sa naslagama masnoća i u donjoj polovini tela, tako da se ukazuje potreba za liposukcijom ukupne figure. Obradom ukupne figure se izbegava mogućnost dovođenja donje polovine tela liposukcijom u disproporciju. Treba napomenuti da liposukcija, isisavanje masnoća, nije jedini način za preoblikovanje tela. Postoje slučajevi gde sklad figure remeti otsustvo masnoća na mestu gde bi linija figure to zahtevala. Ova mesta se, suprotno masnim džepovima, javljaju kao depresije na površini kože. Metoda kojom se ovo otklanja je lipofiling, ili objedinjeno – liposkulptura.

 

Pre intervencije

Pre nego što se pristupi hirurgiji, uzima se kompletna medicinska istorija pacijenta da bi se stekao uvid u njegovo zdravstveno stanje, zatim se određuju dodatna, neophodna detaljna ispitivanja. Lekar i pacijent zajedno razmatraju kakve bi promene trebalo izvršiti na figuri i kakve rezultate realno očekujemo. Cilj intervencije je ravnija linija figure, pravilno svedena prema dimenzijama tela. Radi uočavanja stepena poboljšanja, pre i posle intervencije se telo fotografiše. Porazgovarajte sa Vašim lekarom o anesteziji koja će se koristiti, mogućim rizicima i komplikacijama.

Treba takođe prodiskutovati sa Vašim lekarom o trenutnom stanju Vaše kože i realnim očekivanjima kako će ona izgledati posle intervencije. Ukoliko je koža opuštena, lekar je duzan da Vam predoči mogućnost daljeg opuštanja posle liposukcije.

Preoperativne preporuke mogu uključivati prestanak uzimanja određenih lekova kao sto je aspirin,radi smanjenja rizika od prekomernog krvarenja,kao i prekid unosa hormonske terapije uz konsultaciju Vašeg lekara. Takođe,mogu vam savetovati uzimanje antibiotika radi prevencije infekcije,kao i preoperativno i postoperativno uzimanje vitamina C (1000mg dnevno) radi dobrog oporavka(posavetujte se sa hirurgom u vezi doze). Preporučuje se smanjenje ili prestanak pušenja u periodu dve do četiri nedelje pre intervencije, kao i tokom zarastanja i oporavka.

 

Intervencija

U slučaju da se Vaš hirurg odlučio za totalbody liposukciju, pre intervencije ce na Vašem telu markerom označiti zone koje će tretirati. Intervencija se izvodi u opštoj endotrahealnoj anesteziji, ili u lokalnoj anesteziji sa intravenskom sedacijom. Metoda se izvodi kanilom koja je priključena na vakum pumpu, kojom se isisavaju masnoće. Da bi se kanili omogućio pristup masnim naslagama, Vaš hirurg bira optimalna mesta gde će se napraviti minimalan rez (promera svega 0,5cm). Takvih rezova je najčešće po par sa svake strane. Kanila se uvodi kroz rez, dovodi do masnog džepa, i njom se radijalno je pomerajući obrađuje kritična zona. Po završetku intervencije se pacijent oblači u specijalni bodi koji će omogućiti optimalno povlačenje kože i smanjiti mogućnost skupljanja tečnosti u tretiranim regijama.

Ukoliko se na Vašem telu pojavljuju mesta gde otsustvo masti remeti liniju figure, tada se ova metoda dopunjava metodom lipofilinga. Hirurg će pri pregledu označiti mesta u koja će ubrizgati sadržaj za popunjavanje. Najbolja i najmanje invazivna po okolno tkivo je prirodna popuna od vlastitih masnoća pacijenta. U tom cilju se sa oblasti stomaka uzimaju masnoće koje se specijalno pripremaju za popunu. Hirurg će odlučiti o tome da li će se popuna ubrizgavati odmah, ili posle nekog vremena.

 

Posle intervencije

Neposredno posle intervencije možete osećati blag do umeren bol, koji se može otkloniti oralnim medikamentima koje će Vam prepisati Vaš lekar. Bodi će te nositi u periodu od nekoliko nedelja u procesu zarastanja. Vaš lekar će Vas poučiti kako da nesmetano obavljate dnevne aktivnosti i ličnu higijenu. Očekivano je da se pojavi blaga otečenost i modrice što su efekti koji nestaju tokom prvih nedelju do deset dana. Prirodna boja i izgled kože će se postići u periodu oko četiri nedelje. Ožiljci od ove intervencije su praktično neprimetni, mada ih ne treba izlagati prerano sunčevim zracima. O tome zatražite instrukciju lekara.

 

LIPOSUKCIJA

1. Krvna slika
2. Sedimentacija eritrocita, Fe, glukoza, urea, Na, K, AST, ALT
3. Krvna grupa
4. Vreme krvavljenja i koagulacije
5. Kardiološki pregled i dopler krvnih sudova
6. Ultrazvuk abdomena
7. Rentgen pluća