Kozmetička hirurgija nosa

Kozmetička hirurgija nosa

(Rinoplastika)

Nos je jedna od najizraženijih karakteristika lica. Muškarci i žene koji nisu zadovoljni oblikom ili veličinom nosa mogu poboljšati svoj izgled putem operacije koja se zove rinoplastika. Nazalna rekonstrukcija ili rinoplastika je jedna od prvih operacija koje su razvijene i verovatno jedna od najčešće izvođenih danas. Rinoplastika je hirurška operacija u kojoj se deformiteti nosa koriguju uklanjanjem ili preoblikovanjem  hrskavice i reponiranjem nosnih kosti.

Tipični razlozi za ovakvu hiruršku intervenciju su korekcija ugla, redukcija veličine ili uklanjanje grbice sa prevoja nosa. Ovakav izgled može biti rezulat urođenog stanja ili spoljnih trauma lica. Putem rinoplastike se može izmeniti i frontalni i profilni izgled lica. Međutim, obično se ne izvodi pre nego što pacijent dođe u tinejdžerski uzrast, kada je rast završen.

Pre intervencije

Pre nego što se pristupi hirurgiji, uzima se kompletna medicinska istorija pacijenta da bi se stekao uvid u njegovo zdravstveno stanje, zatim se određuju dodatna, neophodna detaljna ispitivanja. Lekar i pacijent zajedno razmatraju kako bi nos trebalo da izgleda u odnosu na druge karakteristične crte lica pacijenta. Važno je da pacijent razume da cilj ove intervencije nije dostizanje perfekcije u izgledu, već poboljšanje i prirodan izgled. Treba prodiskutovati o vrsti anestezije koja će se koristiti, samoj operaciji i mogućim rizicima i komplikacijama.

Preoperativne preporuke mogu uključivati prestanak uzimanja određenih  lekova kao sto je aspirin,radi smanjenja rizika od prekomernog krvarenja,kao i prekid unosa hormonske terapije uz konsultaciju Vašeg lekara.Takođe,mogu vam savetovati uzimanje antibiotika radi prevencije infekcije,kao i preoperativno i postoperativno uzimanje vitamina C(1000 mg dnevno) radi dobrog oporavka(posavetujte se sa hirurgom u vezi doze). Preporučuje se smanjenje ili prestanak pušenja dve do četiri nedelje pre operacije i dve nedelje posle operacije.

Intervencija

Rinoplastika se radi u lokalnoj anesteziji sa intravenskom sedacijom ili u opštoj anesteziji .

Hirurška metoda se definiše u zavisnosti od željene korekcije.  U skoro svim slučajevima redukcije veličine, promene oblika nosa, uklanjanja grbice ili korekcije ugla nosa prema gornjoj usni, rezovi se rade sa unutrašnje strane nosa.  Radeći kroz ove rezove, hirurzima su dostupni za preoblikovanje kost, hrskavica i meko tkivo nosa.

Posle intervencije

Neposredno posle intervencije postavlja se gipsana imobilzacija koja će pomoći oblikovanju novog izgleda nosa. Ova gipsana imobilizacija se obično uklanja 7-10 dana  posle intervencije. Tokom operacije mogu biti postavljeni tamponi u unutrašnjost nozdrva radi zaštite septuma. Oni se uklanjaju posle dan, dva od intervencije.

Bolovi koji se mogu javiti u vezi sa ovom intervencijom su blagi do umereni i mogu se otkloniti oralnim medikamentima. Može se javiti otečenost oko očiju, ali ona nestaje posle par dana. Koža poprima svoju prirodnu boju i izgled posle nedelju, dve. Otoci oko tretiranih oblasti postepeno isčezavaju i mogu se umanjiti držanjem glave u pridignutom položaju prilikom odmaranja. Preporučuju se hladne obloge. Vrlo blaga otečenost može biti prisutna i  2-4 nedelje.

U toku perioda zaceljenja mora se povesti velika pažnja da se nos zaštiti od povreda. Naočare moraju biti tako podešene da vrše minimalan pritisak na nos. Preporuka je u tom periodu zameniti naočare kontaktnim sočivima. Iako se pacijenti već posle dan, dva podižu i slobodno kreću, moraju se nekoliko nedelja izbeći bilo kakvi fizički napori, naročito oni pri kojima se podiže krvni pritisak.  Lekar ce Vam saopštiti ukoliko postoji potreba za ograničenjem neke od Vaših redovnih aktivnosti.

Koliko poboljšanje se može očekivati ?

Stepen poboljšanja je individualan i zavisi od opširnosti zahvata. U nekim slučajevima mogu se dobiti značajni rezultati čak i u slučaju rekonstrukcije vrlo deformisanog nosa. Sa druge strane, uklanjanje male grbice na nosu može dati vrlo suptilne, ali zadovoljavajuće rezultate. Konačan rezultat je vidljiv tek posle par nedelja.

Svake godine se izvedu hiljade uspešnih rinoplastika na ljudima koji hoće da promene veličinu ili oblik svoga nosa. Komplikacije vezane za rinoplastiku su retke; mada, postoje rizici vezani za svaku hirušku proceduru. Mora se detaljno prodiskutovati o mogućim rizicima i komplikacijama sa Vašim lekarom. Rizik od eventualne komplikacije se može smanjiti pažljivim praćenjem uputstava koja Vam daje Vaš lekar.

OPERACIJA NOSA

  1. Krvna slika
  2. Sedimentacija eritrocita, Fe, glukoza, urea, K, Na, AST, ALT
  3. Krvna grupa
  4. Vreme krvavljenja i koagulacije
  5. Kardiološki pregled
  6. Rentgen lica: profil, mento-nazalni, nazo-frontalni